Ana Sayfa / Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı


İç Kontrol Sistemine ilişkin bu Eylem Planı,

24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57 ve 58 inci maddeleri, 31.12.2005 tarih ve 26040 (3. mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ile, 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI
2023-2024 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI


güzelbi fikir